Zamek w Pieskowej Skale

Zamek Pieskowa Skała został wybudowany przez króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku na malowniczym cyplu skalnym. Jako jedna z ważniejszych budowli na Szlaku Orlich Gniazd. W XVI w. gotycką twierdzę przebudowano na renesansową rezydencję, a w następnym stuleciu dodano system bastionowych fortyfikacji.

Podczas potopu szwedzkiego zamek uległ zniszczeniu. Został odbudowany w II połowie XVIII w. przez rodzinę Wielkopolskich. Kolejne zniszczenia nastąpiły podczas pożaru w 1850 r. oraz powstania styczniowego. Wydarzenia te spowodowały, iż zamek w 1902 r. oddano pod licytację. Zamek został uratowany przez Adolfa Dygasińskiego i dr Józefa Zawadzkiego.

Po wojnie został gruntownie odrestaurowany i stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Zamek został wykorzystany jako plan filmowy w serialu „Janosik”.

Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała
Zamek Pieskowa Skała

Maczuga Herkulesa

Stoi na najniższej skale zwanej Fortepianem o wysokości 8–12 metrów, wysokość samej maczugi wynosi około 25 metrów. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i dwutlenku węgla. Pierwszy raz została zdobyta przez Leona Witka z Katowic w 1933. Na jej szczycie znajduje się mały żelazny krzyż upamiętniający to wydarzenie.

źródło: Wikipedia

Maczuga Herkulesa
Maczuga Herkulesa
Leave a reply